• Контакт

 • Адрес: Гр. София, бул. Витоша 1а - Търговски дом (безистена срещу Съдебната палата) 

 • Телефон: 02 980 1873​

 • Веселин GSM: 0878490860 (плочи, дискове)

 • Николай GSM: 0888802963 (плочи, дискове) ​

 • Лъчезар GSM: 0899200343 (hi-fi, консумативи)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram

©2018 by Vintage Stereo. Proudly created with Wix.com